Elabo werkt
met snelle
doorlooptijden

Elabo werkt
landelijk

Elabo werkt
doelgericht

Elabo werkt
samen

Elabo werkt
onafhankelijk

Elabo - Arbeidsdeskundig onderzoek & integratie advies

WIA Aanvraag

Hulp bij WIA-uitkering aanvragen voor uw werknemer

De WIA-aanvraag van een medewerker is een complex traject, waarbij zowel werknemer als werkgever zich moet houden aan ingewikkelde regels en strakke deadlines. Deze zijn door het UWV opgesteld. Alle WIA-aanvragen worden namelijk door deze uitkeringsinstantie beoordeeld. Ook als werkgever moet u zich houden aan strenge regels: zo bent u bijvoorbeeld verplicht om het loon langer door te betalen, als uw werknemer te laat is met de aanvraag van een WIA-uitkering. Deze arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt verstrekt op grond van de Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen.

WIA-keuring op basis van re-integratie inspanningen

Daarnaast moet u bij de WIA-aanvraag duidelijk kunnen aantonen dat u er alles aan heeft gedaan, om de medewerker tijdens de ziekte te ondersteunen. Komt uit de WIA-beoordeling van het UWV naar voren dat u zich als werkgever onvoldoende heeft ingezet op het gebied van re-integratie? Dan loopt u het risico dat u het loon van de werknemer nog een jaar moet doorbetalen.

Het is daarom van cruciaal belang dat u de werknemer zo optimaal mogelijk voorbereid op de WIA-keuring van het UWV. Elabo begeleidt zowel werknemers als werkgevers bij de WIA-aanvraag. Samen streven we naar de juiste beoordeling van de arbeidsongeschiktheid van uw medewerker. 

Het belang van begeleiding bij WIA-aanvragen

Het UWV beoordeelt WIA-aanvragen op basis van het aangeleverde re-integratieverslag (RIV), het Plan van Aanpak, alle bijbehorende evaluaties en rapportages van de bedrijfsarts. Een onverwachte of onjuiste beslissing op de WIA-aanvraag is doorgaans het gevolg van het aanleveren van onduidelijke rapportages, ontbrekende gegevens en onjuiste informatie. Wij begeleiden uw werknemer in dit proces, door alle documenten uitgebreid te controleren, voordat deze naar het UWV worden gestuurd.

Daarnaast helpen we uw medewerker bij de voorbereiding op het gesprek met de verzekeringsarts (VA) en het onderzoek door een arbeidsdeskundige (AD) van het UWV. De arbeidsdeskundige van Elabo is uiteraard bij deze gesprekken aanwezig. Ook kunnen we u of de  werknemer bijstaan in een mogelijk vervolgtraject, zoals een eventueel bezwaar of beroep tegen de WIA-beoordeling.

De aanvraagprocedure voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering

Om de aanvraag van de WIA-uitkering voor uw werknemer in goede banen te leiden, adviseren wij om u tijdens de gehele aanvraagprocedure te laten begeleiden. De arbeidsdeskundigen van Elabo ondersteunen u in het begeleidingstraject en helpen uw medewerker bij het aanvragen van een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Van de WIA-keuring tot de beoordeling door het UWV: wij bieden deskundige begeleiding in elke fase van de aanvraag voor WIA.

De werkwijze van Elabo

Onze begeleiding bestaat uit 5 concrete stappen:

  • Stap 1: Controle van het dossier en het re-integratieverslag van de werknemer.
  • Stap 2: Voorlichting geven op het gebied van WIA-aanvragen en de werknemer voorbereiden op het gesprek met de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige van het UWV.
  • Stap 3: Begeleiding van de werknemer tijdens het gesprek met de verzekeringsarts.
  • Stap 4: Begeleiding van de werknemer tijdens het onderzoek door de arbeidsdeskundige.
  • Stap 5: Bespreken van de uiteindelijke WIA beoordeling met u en de werknemer. Bij (feitelijke) onjuistheden worden de mogelijke vervolgstappen besproken.

Indien u of de werknemer bezwaar wil maken, of in beroep wil gaan, tegen de WIA-beoordeling dan kunnen we u bijstaan in een eventueel vervolgtraject.

Voordelen van ondersteuning bij de WIA-aanvraag

Welke voordelen geniet u als u kiest voor begeleiding bij WIA-aanvragen?

  • Deskundige begeleiding door een onafhankelijke arbeidsdeskundige.
  • De WIA-beoordeling van het UWV wordt positief beï
  • Geen hoge kosten voor u als werkgever, dankzij foutloze procedures.
  • Geen inkomensverlies voor uw werknemer.
  • Correct uitgevoerd begeleidingstraject voor uw arbeidsongeschikte medewerker.

Schakel deskundige hulp in bij het aanvragen van een WIA-uitkering

Wenst u ook deskundige begeleiding bij de WIA-aanvraag van uw medewerker? Meld u dan aan voor het begeleidingstraject en u ontvangt van ons zo snel mogelijk een geheel vrijblijvende offerte.

 


Deel deze pagina:

gecertificeerde arbeidsdekundige geregeistreerde arbeidsdekundige arbeidsdeskundigen akc arbeid advies nvva

Kunnen wij u helpen? Bel ons op 085 - 040 72 00, of:

Contact Offerte aanvragen