Elabo werkt
met snelle
doorlooptijden

Elabo werkt
landelijk

Elabo werkt
doelgericht

Elabo werkt
samen

Elabo werkt
onafhankelijk

Elabo - Arbeidsdeskundig onderzoek & integratie advies

"De werkwijze van Elabo past goed bij mijn idee van samenwerken" (Simon Klomp)

Simon Klomp, Teammanager Relatiebeheer Inkomensverzekeringen bij De Amersfoortse, werkt al sinds de oprichting met Elabo samen. De Amersfoortse kan voor meerdere activiteiten bij Elabo terecht, en doet dat dan ook al jaren naar volle tevredenheid.

Zo kan het zijn dat er een vraag van een individuele werknemer is gekomen naar een arbeidsdeskundig onderzoek. Dat verzoek wordt altijd uitgezet bij Elabo.

Een andere mogelijkheid is dat er een probleem speelt op bedrijfsniveau. In dat geval wordt Elabo ook om advies gevraagd. Omdat Elabo ook eigenaar is van Kie-Consultancy (arbeidsdeskundig consultancy bureau) is daar ook weer een snelle en daadkrachtige aanpak mogelijk! Dat gebeurd bijvoorbeeld door inzet van het Integraal Bedrijfsadvies.

Tot slot werken Elabo, De Amersfoortse en Keerpunt (re-integratiebureau) in een driehoek vaak samen. Bijvoorbeeld wanneer duidelijkheid gewenst is over belasting en belastbaarheid van een medewerker en de mogelijke consequenties voor de re-integratie. In dat geval schakelt Keerpunt Elabo in op verzoek van De Amersfoortse.

Moeilijke situaties of complexe projecten

Is er binnen een organisatie een ‘lastige’ situatie tussen partijen ontstaan, waarbij zorgvuldig handelen vereist is, ook dan schakelt de Amersfoortse graag Elabo in. ‘In een dergelijke situatie is conflictbemiddeling niet gewenst, het geeft de situatie immers direct een stempel. En dat is juist niet wat je wilt, het kan de boel op scherp zetten.’ Klomp geeft in zo’n situatie dan ook absoluut de voorkeur aan inschakeling van Elabo als arbeidsdeskundig adviesbureau. Gezamenlijk komen ze tot oplossingen om verder te komen.

‘Wij zetten Elabo graag ook in bij de wat complexere projecten’, aldus Klomp. ‘De meeste bureaus benaderen het probleem via de vaste protocollen, op een soms wat rigide wijze, waar meestal geen ruimte is om zaken eens vanuit een andere invalshoek te bekijken. Elabo werkt multidisciplinair, en kijkt welke partijen ingeschakeld kunnen worden om het probleem zo snel mogelijk optimaal te verhelpen.’

Elkaar scherp houden

Prettig aan de samenwerking vindt Klomp dat ze elkaar kunnen aanspreken op elkaars verantwoordelijkheden. Wij moeten ons werk goed doen, en dus de benodigde informatie op juiste wijze aanleveren. Vervolgens is het aan Elabo om met een goede rapportage te komen. Eventuele onvolkomenheden benoemen we, en we gaan hier flexibel mee om.

Elabo weet raad met complexe wetgeving

Klomp is van mening dat Elabo op een goede manier een luisterend oor is voor alle partijen en op basis daarvan kijkt wat er dient te gebeuren. Hanteert hierbij een positief-kritische houding. ‘De wereld van wetgeving rondom arbeidsongeschiktheid is complex. Daar moet je goed mee omgaan, de klant moet het snappen, en je moet de regels blijven volgen. Elabo denkt hier heel actief in mee, en gaat de dialoog aan met alle betrokkenen. Als dit de situatie is, wat betekent dat dan voor u, en wat kunt u ermee? "Elabo heeft oog voor alle partijen en wordt dan ook gewaardeerd bij de partijen waar wij hem inzetten."

De relatie is belangrijk

Elabo wordt ook frequent ingezet bij acceptatieonderzoeken. Samen met tussenpersoon en werkgever helpt Elabo de situatie te analyseren, en komt vervolgens met een verzekeringsoplossing. Terwijl het in de markt meestal andersom werkt: eerst een verzekering verkopen en pas als zich de situatie voordoet bekijken waarvoor je eigenlijk verzekerd bent. ‘Elabo investeert eerst in de relatie, en voegt daar pas in een later stadium een commercieel product aan toe. De werkwijze van Elabo past dan ook goed bij mijn idee van prettig samenwerken.’


Deel deze pagina:

gecertificeerde arbeidsdekundige geregeistreerde arbeidsdekundige arbeidsdeskundigen akc arbeid advies nvva

Kunnen wij u helpen? Bel ons op 085 - 040 72 00, of:

Contact Offerte aanvragen