Elabo werkt
met snelle
doorlooptijden

Elabo werkt
landelijk

Elabo werkt
doelgericht

Elabo werkt
samen

Elabo werkt
onafhankelijk

Elabo - Arbeidsdeskundig onderzoek & integratie advies

Geschiedenis van Elabo

Elabo is in het jaar 2000 opgericht en heeft continu een geleidelijke groei doorgemaakt. We zijn begonnen met vier arbeidsdeskundigen, om in vijftien jaar tijd uit te groeien naar een landelijk werkend bureau met ruim 40 professionals.
Inspelend op de marktontwikkelingen hebben wij ons gespecialiseerd in de zich steeds vernieuwende wet- en regelgeving op het gebied van arbeid, arbeidsongeschiktheid en werkhervatting - destijds begonnen met de Wet Verbetering Poortwachter.

Elabo komt van het Engelse woord ‘elaborate’ wat zoveel betekent als ‘een uitgeschreven oplossing van een probleem’. Wij inventariseren de knelpunten in het werk en vertalen dit naar oplossingen in een met zorg uitgewerkt advies, waarmee alle betrokkenen verder kunnen. Dit is wat wij dagelijks doen in samenwerking met onze klanten.

Een tak van sport die je er niet even bij doet, maar waarbij degelijke kennis, kunde én ervaring een grote rol spelen. Wij hebben die rol en ervaring op ons genomen en onze arbeidsdeskundigen worden inmiddels erkend als toonaangevende vakspecialisten. We kennen de kansen, maar ook de obstakels, en vinden hierin vaak weer de optimale weg om tot werkhervatting en een deskundig advies te komen.  Omdat wij korte lijnen onderhouden met onze klanten en opdrachtgevers gaat er geen kostbare tijd verloren. Er kan direct gewerkt worden aan een deskundige analyse en/of oplossingen met een hoge tevredenheid tot gevolg. Jaarlijks worden minimaal 4000 arbeidsdeskundige expertise vraagstukken/ onderzoeken uitgevoerd voor een breed segment aan klanten op de private markt.

Onze visie is dat in een wereld waarin de overheid zich steeds verder terug trekt, en er meer eigen verantwoordelijkheid wordt verwacht van werkgevers en werknemers, het van belang is partijen deskundig te adviseren en te begeleiden. Zo worden kosten bespaard en de inzetbaarheid en bevlogenheid vergroot van werknemers en ondernemers. Wij ondersteunen onze klanten middels een brede en uitstekende dienstverlening zodat ondernemers succesvol kunnen blijven ondernemen.

Door de vele ervaring en vragen van klanten en opdrachtgevers is Elabo BV in loop der jaren ook gegroeid in zijn dienstverlening.

Elabo BV is ook eigenaar van:

Kie-Consultancy

Kie-Consultancy is het bureau voor toegevoegde deskundige expertise op het gebied van integraal gezondheidsmanagement en preventie. Sterk in het uitvoeren van onderzoek naar oorzaken van (dreigend) verzuim en het geven van het juiste pragmatische advies ten aanzien van de geconstateerde knelpunten. Tevens implementeren wij integrale oplossingen op het gebied van schadelast reductie ten gevolge van arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim. Dit doet Kie-Consultancy zowel voor werkgevers (bv. eigen risicodragers van de WIA), verzekeraars, gevolmachtigd agenten als ook voor brancheorganisaties.


Deel deze pagina:

gecertificeerde arbeidsdekundige geregeistreerde arbeidsdekundige arbeidsdeskundigen akc arbeid advies nvva

Kunnen wij u helpen? Bel ons op 085 - 040 72 00, of:

Contact Offerte aanvragen