Elabo werkt
met snelle
doorlooptijden

Elabo werkt
landelijk

Elabo werkt
doelgericht

Elabo werkt
samen

Elabo werkt
onafhankelijk

Elabo - Arbeidsdeskundig onderzoek & integratie advies

Kwart langdurig zieken doet beroep op WIA

Uit het kennisverslag van het UWV blijkt dat een kwart van de langdurig zieken uiteindelijk een WIA-aanvraag doet.

Als een werknemer 42 weken ziek is moet de werkgever dit melden aan UWV. Deze registratie geeft inzicht in het aantal langdurig zieke werknemers in Nederland en hun herstelpatroon. De registratie helpt ook om beter te voorspellen hoeveel werknemers het volgende kalenderjaar een WIA-aanvraag zullen doen. Mensen vragen een WIA-uitkering aan als zij bijna twee jaar ziek zijn.

Langdurig zieke werknemers
In 2016 werden naar schatting 12.700 werknemers van kleine bedrijven en 67.100 van grote bedrijven langdurig ziek. Bij grote bedrijven is het percentage langdurig zieke werknemers tussen 2013 en 2016 harder gestegen dan bij kleine bedrijven (35% versus 23%). Van de langdurig zieken doet een kwart na 2 jaar ziekte een WIA-aanvraag. Dit aandeel is stabiel over de jaren.

De grootste stijging van zieke werknemers tijdens de 42e-weeksmelding vond van 2014 op 2015 plaats. Mede hierdoor steeg in 2016 de WIA-instroom met bijna 12%, van 35.800 naar 40.000 uitkeringen. Een andere verklaring is de toenemende vergrijzing.

Stijging bij 60-plussers
Van de langdurig zieken tussen 2012 en 2016 is 39% jonger dan 45 jaar en 61% is 45 jaar of ouder. De gemiddelde leeftijd is 47 jaar. De groei is het sterkst in de leeftijdsgroep van 60 tot 65 jaar. We zien daar een groei van 4.800 in 2012 (1,6% van de werknemers ouder dan 60 jaar) naar 11.200 in 2016 (2,6%). Nog steeds haalt de overgrote meerderheid van de werknemers de pensioenleeftijd zonder voortijdig uit te vallen.

Lees hier het hele kennisverslag (download) van 8 mei 2018.

Geplaatst op Donderdag 17 mei 2018
Deel deze pagina:

gecertificeerde arbeidsdekundige geregeistreerde arbeidsdekundige arbeidsdeskundigen akc arbeid advies nvva

Kunnen wij u helpen? Bel ons op 085 - 040 72 00, of:

Contact Offerte aanvragen