Elabo werkt
met snelle
doorlooptijden

Elabo werkt
landelijk

Elabo werkt
doelgericht

Elabo werkt
samen

Elabo werkt
onafhankelijk

Elabo - Arbeidsdeskundig onderzoek & integratie advies

Landelijke pool bedrijfsartsen second opinion is van start

Op 10 januari 2018 is de landelijke pool bedrijfsartsen second opinion officieel van start gegaan. Werknemers die een second opinion op het advies van hun bedrijfsarts willen, kunnen terecht bij deze landelijke pool. De landelijke pool bedrijfsartsen second opinion (LPBSO) voert second opinions uit voor werknemers die via hun werkgever zijn aangesloten bij een arbodienst of bedrijfsarts die lid is van OVAL, KoM of ZFB. Deze drie partijen, OVAL hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten. De NVAB ondersteunt het initiatief en geeft inhoudelijke support. De partijen hebben samen een stuurgroep gevormd die verantwoordelijk is voor de landelijke pool.

Team second opinion bedrijfsartsen
Vanuit de drie partijen is een team van gespecialiseerde bedrijfsartsen samengesteld die de second opinions gaan uitvoeren. De second opinion moet worden aangevraagd bij de eigen bedrijfsarts. In het basiscontract tussen werkgever en de arbodienst of bedrijfsarts is vastgelegd wie de second opinion kan uitvoeren. Wanneer in het contract wordt verwezen naar de LPBSO vult de eigen bedrijfsarts samen met de werknemer het aanvraagformulier in en verwijst door naar de lijst met second opinion bedrijfsartsen. De eigen bedrijfsarts van de werknemer stuurt de aanvraag voor de second opinion rechtstreeks naar de gekozen bedrijfsarts second opinion uit de pool.

Website en secretariaat LPBSO
Er is een speciale website ingericht voor de LPBSO: www.bedrijfsartsensecondopinion.nl. Hierop zijn de profielen, regio’s en specialisaties van de bedrijfsartsen second opinion terug te vinden. Daarnaast zijn op de website ook een beslishulp (wanneer is een second opinion het juiste instrument en wanneer niet), informatie over de aanvraagprocedure en de antwoorden op veel gestelde vragen opgenomen.
De eigen bedrijfsarts vindt op de website meteen een aanvraagformulier, een machtigingsformulier en de processtappen in de second opinion voor de werknemer en de eigen bedrijfsarts.
Ter ondersteuning van de LPBSO is een bescheiden secretariaat ingericht. Vandaaruit vindt de communicatie omtrent de pool, het beheer van de website en de doorontwikkeling van werkprocessen, formulieren en periodieke surveys plaats, in samenspraak met drie stafbedrijfsartsen.
De eigen bedrijfsarts en de second opinion bedrijfsarts communiceren rechtstreeks met elkaar over de second opinions die worden aangevraagd. Daarin heeft het secretariaat geen rol.

Beëindiging Coördinatiepunt Second Opinion
Na wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet per 1 juli 2017, heeft OVAL een Coördinatiepunt Second Opinion ingericht voor de uitvoering van second opinions van werknemers die via hun werkgever zijn aangesloten bij leden van OVAL. Met de start van deze landelijke pool komt het tijdelijke Coördinatiepunt Second Opinion te vervallen en worden de activiteiten overgenomen door de LPBSO.

bron: OVAL - bekijk orginele artikel

Geplaatst op Woensdag 10 januari 2018
Deel deze pagina:

gecertificeerde arbeidsdekundige geregeistreerde arbeidsdekundige arbeidsdeskundigen akc arbeid advies nvva

Kunnen wij u helpen? Bel ons op 085 - 040 72 00, of:

Contact Offerte aanvragen