Elabo werkt
met snelle
doorlooptijden

Elabo werkt
landelijk

Elabo werkt
doelgericht

Elabo werkt
samen

Elabo werkt
onafhankelijk

Elabo - Arbeidsdeskundig onderzoek & integratie advies

Tijdig inzetten Arbeidsdeskundig onderzoek spaart u geld!

Wanneer een Arbeideskundig onderzoek?

Zoals u weet, is de werkgever verplicht om samen met de zieke werknemer te zorgen dat de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk kan. Is een werknemer na een jaar ziekte nog niet volledig aan het werk, dan is het tijd om het plan van aanpak voor re-integratie te evalueren. Vaak is dit het uiterlijke moment waarop arbeidsdeskundig onderzoek wordt ingezet. Doel van het arbeidsdeskundig onderzoek is te kijken welke werkzaamheden de werknemer nog bij de eigen werkgever kan verrichten of dat werkhervatting bij een andere werkgever (re-integratie tweede spoor) nodig is. Dit onderzoek en advies zijn vaak aanleiding om bij de (eerstejaars)evaluatie het plan van aanpak bij te stellen.

Zet de Arbeidsdeskundige op tijd in! 

Een analyse van Elabo laat nu zien dat het verstandig is dit arbeidsdeskundig onderzoek eerder in te zetten dan na bijna een jaar verzuim. In meer dan de helft van de verzuimdossiers loopt de besparing bij een tijdig arbeidsdeskundig onderzoek al snel op tot €2790,- ! De gemiddelde daling van het arbeidsongeschiktheidspercentage na inzet van een arbeidsdeskundig onderzoek bleek bij deze dossiers 56,9%

Onze conclusies en aanbevelingen zijn: 

  • In meer dan 50% van de dossiers waar arbeidsdeskundig onderzoek plaatsvond, wordt een verlaging van het arbeidsongeschiktheidspercentage gerealiseerd.
  • Het gemiddelde arbeidsongeschiktheidspercentage van zieke werknemers die worden aangemeld voor een arbeidsdeskundig onderzoek, blijft in het eerste ziektejaar meestal stabiel, namelijk 86%. Van werknemers die vijf maanden ziek zijn is het arbeidsongeschiktheidspercentage vaak hetzelfde als van werknemers die elf maanden ziek zijn. Het lijkt erop dat re-integratie-inspanningen hier weinig effect sorteren.
  • Als werkgevers eerder in het re-integratietraject een arbeidsdeskundig onderzoek inzetten (na ongeveer de zes maanden arbeidsongeschiktheid), valt het arbeidsongeschiktheidspercentage van de zieke werknemers vaak lager uit. De werkhervatting verloopt na dit onderzoek dus succesvoller. Hierdoor daalt de schadelast voor de werkgever – hij maakt minder kosten voor loondoorbetaling, re-integratie en eventueel vervanging – en ook voor de verzuimverzekeraar, die minder hoeft uit te keren.

De volledige analyse inclusief conclusies en aanbevelingen vindt u hier!

Geplaatst op Donderdag 14 april 2016
Deel deze pagina:

gecertificeerde arbeidsdekundige geregeistreerde arbeidsdekundige arbeidsdeskundigen akc arbeid advies nvva

Kunnen wij u helpen? Bel ons op 085 - 040 72 00, of:

Contact Offerte aanvragen