Elabo werkt
met snelle
doorlooptijden

Elabo werkt
landelijk

Elabo werkt
doelgericht

Elabo werkt
samen

Elabo werkt
onafhankelijk

Elabo - Arbeidsdeskundig onderzoek & integratie advies

Gevolgen Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten voor Burgers

Om de doelstelling van de Participatiewet, meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk, te ondersteunen, hebben kabinet en sociale partners in april 2013 toegezegd 125.000 banen te creëren voor mensen met een beperking. In de Wet Banenafspraak en Quotum worden twee randvoorwaarden voor de banenafspraak gerealiseerd: registratie van de doelgroep in het doelgroepregister door UWV en het instellen van een verplicht quotum als de sociale partners hun afspraken niet nakomen. In dit rapport wordt helder beschreven wat deze wet betekent voor burgers. En dat was hard nodig, want de wet is erg ingewikkeld. Ook bevat het rapport een overzicht van de instrumenten en voorzieningen waarvan de drie doelgroepen van de banenafspraak gebruik kunnen maken. Regioplan schreef dit rapport voor Ieder(in) en de LCR. Klik hiervoor meer informatie.

Elabo wordt geregeld ingezet bij gemeenten om Arbeidsdeskundigen te trainen de mate van Arbeidsgeschiktheid te bepalen of dit zelf in opdracht van gemeenten uit te voeren. 

Geplaatst op Woensdag 13 januari 2016




Deel deze pagina:

gecertificeerde arbeidsdekundige geregeistreerde arbeidsdekundige arbeidsdeskundigen akc arbeid advies nvva

Kunnen wij u helpen? Bel ons op 085 - 040 72 00, of:

Contact Offerte aanvragen