Elabo werkt
met snelle
doorlooptijden

Elabo werkt
landelijk

Elabo werkt
doelgericht

Elabo werkt
samen

Elabo werkt
onafhankelijk

Elabo - Arbeidsdeskundig onderzoek & integratie advies

Wetsvoorstellen mediation plenair behandeld in Tweede Kamer

Op dinsdag 20 januari zijn de wetsvoorstellen mediation plenair behandeld in de Tweede Kamer. Dit was de eerste termijn waarin de woordvoerders van de fracties vragen kunnen stellen aan de initiatiefnemer en moties kunnen indienen.

In totaal zijn er 88 vragen gesteld en twaalf moties ingediend. Er is een breed draagvlak in de Kamer om mediation wettelijk te regelen. Dhr. Van der Steur kreeg veel bijval voor zijn initiatief. Wel hadden de fracties veel vragen en opmerkingen over de mate van overheidsbemoeienis met het NMI register. En over de mate waarin in het civiele recht nu een ‘plicht’ voor partijen zal ontstaan om eerst mediation te beproeven alvorens naar de rechter te gaan. Daarbij speelt de vrije toegang tot de rechter een rol.

Belangrijk was ook de aandacht voor de ‘vlieguren’-eis in de wet. Sommige fracties bepleiten een meer flexibele regeling via een AMvB, andere stelden de norm van twaalf mediations ter discussie. Deze vragen gingen zowel over het aantal zelf als over de argumenten voor dat aantal.

De algemene verwachting is dat de Tweede Kamer de wet zal aannemen. Mogelijk worden er nog wijzigingen aangebracht door de initiatiefnemer dan wel via amendementen van Kamerleden. Ard van der Steur zal in maart antwoorden. Dan volgt de datum voor de tweede termijn en debat.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de Tweede Kamer

Geplaatst op Vrijdag 23 januari 2015
Deel deze pagina:

gecertificeerde arbeidsdekundige geregeistreerde arbeidsdekundige arbeidsdeskundigen akc arbeid advies nvva

Kunnen wij u helpen? Bel ons op 085 - 040 72 00, of:

Contact Offerte aanvragen