Elabo werkt
met snelle
doorlooptijden

Elabo werkt
landelijk

Elabo werkt
doelgericht

Elabo werkt
samen

Elabo werkt
onafhankelijk

Elabo - Arbeidsdeskundig onderzoek & integratie advies

Loonsanctie

Bezwaar aantekenen tegen een loonsanctie van het UWV

Wanneer het UWV u als werkgever een loonsanctie oplegt, kan de verplichte periode van loondoorbetaling aan uw werknemer met maximaal 52 weken verlengd worden. Dit soort sancties wil iedere werkgever natuurlijk vermijden. Wij leggen u graag uit om welke redenen het UWV een sanctie kan opleggen en hoe u bezwaar tegen een loonsanctie kunt maken. Bovendien helpt Elabo u graag bij het succesvol aantekenen van bezwaar of beroep.

Sanctie als gevolg van gebrekkige re-integratie

Als werkgever wilt u dat uw werknemer het re-integratietraject zo goed mogelijk doorloopt. Daar zijn de nodige inspanningen voor nodig: het UWV stelt immers aan de hand van het re-integratieverslag (RIV) vast of u de juiste stappen heeft ondernomen. Dat baseert de uitkeringsinstantie op de inhoud van het verslag, maar ook op alle informatie uit de door u aangeleverde formulieren.

Ook zal het UWV tijdens het beoordelen van de WIA-aanvraag uw inspanningen voor de re-integratie van de werknemer uitgebreid toetsen. Zijn deze resultaten onbevredigend, dan kan het UWV u een loonsanctie opleggen. Dat is een verlenging van de al bestaande loondoorbetalingsverplichting.

Twijfelt u aan het deskundigenoordeel van het UWV?

Wij adviseren werkgevers en werknemers om zich optimaal voor te bereiden op de aanvraag van een WIA-uitkering. Zo moet u als werkgever tijdens de re-integratie van uw werknemer de regels en richtlijnen zo nauwkeurig mogelijk volgen. Bent u van mening dat het deskundigenoordeel van het UWV niet terecht is? Dan is het natuurlijk ook mogelijk om bezwaar aan te tekenen.

Wel of geen bezwaar tegen loonsancties indienen?

Zodra u een sanctie opgelegd krijgt en er inderdaad voldoende aanleiding is om een bezwaar aan te tekenen, dan is het belangrijk om eerst goed te kijken naar de precieze redenen voor de sanctie. Betrekt het deskundigenoordeel zich op de inhoud van uw re-integratietraject en -verslag? In dat geval is het verstandig om deskundige hulp in te schakelen.

Daarnaast kunt u ook altijd actie ondernemen als er onvoldoende aanleiding blijkt te zijn om tegen het oordeel van het UWV in te gaan: er bestaat namelijk altijd nog een kans om de duur van de opgelegde loonsanctie zoveel mogelijk te verkorten.

Begeleiding bij de WIA-aanvraag

Elabo adviseert en begeleidt u graag vanaf het begin van de WIA-aanvraag. Dan weet u zeker dat u alle stappen van re-integratietraject correct heeft doorgelopen. En op deze manier kunnen loonsancties voorkomen worden.

Wij kunnen u ook bijstaan in het aantekenen van bezwaar tegen een loonsanctie. Onze arbeidsdeskundige zal dan eerst uw re-integratiedossier beoordelen. Op basis van uw re-integratie inspanningen en het deskundigenoordeel van het UWV wordt vervolgens een objectief en deskundig rapport opgesteld. Ook geven wij u een realistische slaagkans van uw bezwaar en helpen u bij het opstellen van een goed onderbouwd bezwaarschrift.

Succesvol bezwaar maken tegen de loonsanctie van het UWV?

Neem gerust contact met ons op als u meer informatie wenst over het succesvol aanvechten van uw loonsanctie.


Deel deze pagina:

gecertificeerde arbeidsdekundige geregeistreerde arbeidsdekundige arbeidsdeskundigen akc arbeid advies nvva

Kunnen wij u helpen? Bel ons op 085 - 040 72 00, of:

Contact Offerte aanvragen