Elabo werkt
met snelle
doorlooptijden

Elabo werkt
landelijk

Elabo werkt
doelgericht

Elabo werkt
samen

Elabo werkt
onafhankelijk

Elabo - Arbeidsdeskundig onderzoek & integratie advies

FunctieLab

Wat is FunctieLab en wat levert het op?

Als werkgever krijgt u te maken met werknemers die arbeidsongeschikt raken. Indien er verzuim optreedt en dit steeds langer gaat duren komt er heel wat op u af, zowel met betrekking tot wetgeving alsook voor de verzuimbegeleiding en u(w) medewerker(s) zelf. Zoals u weet is het bij langer durend verzuim zaak om te kijken wat de zieke medewerker nog wel kan binnen zijn mogelijkheden op dat moment. Vaak hebben werkgevers geen, of beperkt, functieprofielen liggen van de functie van de medewerker of van functies die er nog meer in het bedrijf aanwezig zijn. Het kan ook zijn dat u wel een functieprofiel heeft, maar dat deze niet meer actueel of passend is. Werkgevers hebben dikwijls geen idee wat de functiebelasting is van de medewerker in relatie tot de werkzaamheden die hij moet verrichten.

  • Hoe vaak moet iemand nu echt bukken op een dag?
  • Hoe vaak en hoe zwaar moet iemand tillen?
  • Zijn er ondersteunende hulpmiddelen of zijn er andere regelmogelijkheden?

 Allemaal zaken die te herleiden zijn uit een goed functieprofiel.

Hoe actueel is FunctieLab en hoe werkt het?

Met FunctieLab gaan wij het mogelijk maken om te kijken welke werkzaamheden een (arbeidsongeschikte) werknemer nog wel kan uitvoeren met zijn huidige belastbaarheid. Door de functieprofielen van een breed scala van beroepen en werkgevers in deze online tool met de benodigde werkbelasting op een gestructureerde manier in kaart te brengen wordt het mogelijk de profielen te matchen aan de actuele belastbaarheid van (arbeidsongeschikte) medewerkers. De gegevens van honderden beroepen/functies  staan in het FunctieLab en er bestaat de mogelijkheid uw profielen hier aan toe te voegen. Door de upload mogelijkheid van nieuwe profielen zal FunctieLab steeds inspelen op de actuele stand van zaken op het gebied van beroepen en optredende belastingen en een steeds uitgebreider scala aan functiemogelijkheden en voorkomende werkbelastingen laten zien. Niet alleen binnen uw bedrif, maar ook op de arbeidsmarkt

Hoe werkt het?

Het FunctieLab is een interactieve beveiligde website die voor geautoriseerde bedrijven of personen toegankelijk is. Op basis van in te geven beperkingen en mogelijkheden in FunctieLab wordt het mogelijk te kijken wat een medewerker nog goed kan uitvoeren en wat herstel en re-integratie kan bevorderen. Hierdoor wordt het ook gemakkelijker op een snelle en verantwoorde wijze te kijken naar andere afdelingen of beroepen waar re-integratie kan plaatsvinden. Dit ondersteunt u bij het opstellen van uw Plan van Aanpak bij verzuimende werknemers en een verantwoorde terugkeer naar werk. Uiteindelijk zal dit ook leiden tot een snellere re-integratie en de bijbehorende kostenbesparing.

Hoe ver staan we nu?

Met FunctieLab zijn we op dit moment in de fase dat we het systeem aan het testen zijn zodat het geimplementeerd kan worden. Het systeem is inmiddels volledig gevuld met allerlei functieprofielen en relevante data. Eind 2016 (streefdatum 1 december 2016)  zal de online tool FunctieLab voor bedrijven gebruiksklaar en toegankelijk zijn. Hierdoor wordt het mogelijk om via een persoonlijke inlogcode toegang te krijgen tot FunctieLab en de voordelen en het gemak te ervaren.

Privacy.

FunctieLab is zo gebouwd dat ingevoerde gegevens (zonder ondubbelzinnige toestemming) niet herleidbaar zijn naar personen en bedrijven. Ook zijn de ontwikkelende bedrijven aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen College Bescherming Persoonsgegevens) en voldoen wij aan alle eisen met betrekking tot de privacy.

Vraag hier eventueel extra informatie aan. 


Deel deze pagina:

gecertificeerde arbeidsdekundige geregeistreerde arbeidsdekundige arbeidsdeskundigen akc arbeid advies nvva

Kunnen wij u helpen? Bel ons op 085 - 040 72 00, of:

Contact Offerte aanvragen