Elabo werkt
met snelle
doorlooptijden

Elabo werkt
landelijk

Elabo werkt
doelgericht

Elabo werkt
samen

Elabo werkt
onafhankelijk

Elabo - Arbeidsdeskundig onderzoek & integratie advies

Werkplekonderzoek

Meldt een werknemer zich met beginnende of gevorderde lichamelijke klachten? Dan is het goed om na te vragen of dit eventueel verband houdt met de werkplek. Zo ja dan is het verstandig direct een (ergonomisch) werkplekonderzoek van Elabo aan te vragen.

Ergonomisch verantwoorde werkplek van groot belang

Werkplekken zijn vaak praktisch ingericht, zonder rekening te houden met een verantwoorde ergonomische werkhouding voor de werknemer. Bovendien zijn werknemers zich lang niet altijd bewust van hun onjuiste werkhouding. Langdurig in een dergelijke positie werken veroorzaakt op den duur lichamelijke klachten. Elabo helpt graag bij het inrichten van een ergonomisch verantwoorde werkplek.

Intakegesprek en inventarisatie werkplek

Het werkplekonderzoek van Elabo begint met een intakegesprek waarbij wij zorgvuldig alle eventueel belastende factoren inventariseren. Hierbij kijken we onder andere naar de werkorganisatie, de hulpmiddelen, de werkplekinrichting en de manier waarop een werknemer bepaalde activiteiten verricht.

Al tijdens het onderzoek bespreken we de bevindingen, die we ook schriftelijk vastleggen en aanleveren aan de direct leidinggevende en/of P&O. In dit rapport adviseren we concreet over de gewenste aanpassing van de werksituatie, werkhouding en/of werkwijze. Tevens reiken we handvatten aan om de klachten effectief te bestrijden.

Vraag hier een ergonomisch werkplekonderzoek aan

Wilt u direct een helder en compleet ergnomisch advies vraag dan nu een werkplekonderzoek  aan.

Wilt u meer weten over het Elabo werkplekonderzoek? Neemt u dan gerust contact met ons op of lees het na in onze leaflet.


Deel deze pagina:

gecertificeerde arbeidsdekundige geregeistreerde arbeidsdekundige arbeidsdeskundigen akc arbeid advies nvva

Kunnen wij u helpen? Bel ons op 085 - 040 72 00, of:

Contact Offerte aanvragen