Elabo werkt
met snelle
doorlooptijden

Elabo werkt
landelijk

Elabo werkt
doelgericht

Elabo werkt
samen

Elabo werkt
onafhankelijk

Elabo - Arbeidsdeskundig onderzoek & integratie advies

Advies loonsanctie en bezwaar

Heeft u een loonsanctie opgelegd gekregen door het UWV of u bent het niet eens met een afgegeven WIA-beschikking? Laat u dan adviseren door Elabo over de te nemen stappen. Wij helpen u met een eventueel bezwaar of beroep.

Objectieve loonsanctiebeoordeling

Twijfelt u over de juistheid van een opgelegde (loon)sanctie of beschikking, dan screent en beoordeelt Elabo met een medisch-arbeidsdeskundige blik het re-integratiedossier voor u. Daarnaast maken we een samenvatting van het beloop van het dossier. Indien nodig nemen we contact op met de betrokken partijen (werkgever, werknemer,  bedrijfsarts). Het rapport dat u van ons ontvangt, bevat een objectief oordeel over de correctheid van het verloop van de re-integratie en de plausibiliteit van de door het UWV opgelegde (loon)sanctie of afgegeven beschikking.

Advies vervolgacties na sanctieoplegging

Er zijn twee mogelijke acties na de opgelegde sanctie. Bestaat er voldoende aanleiding om bezwaar aan te tekenen, dan adviseren wij over de wijze waarop dit onderbouwd dient te worden. Bij onvoldoende aanleiding adviseren wij over de noodzakelijke acties om de sanctieduur zoveel mogelijk te verkorten.

Bij een WIA-beschikking geven wij de slaagkans voor bezwaar aan en is het vervolgens aan u als opdrachtgever om bezwaar of beroep door te zetten of in de zaak te berusten. Zo bent u in staat een inhoudelijk goed onderbouwde beslissing te nemen. Uiteraard kunnen wij u ondersteunen in het opstellen van dit bezwaarschrift.

Vraag hier het advies (loon)sanctie en bezwaar aan

Wilt u direct een helder en compleet advies vul hier het advies loonsanctie en bezwaar in.

Wilt u meer weten over ons advies bezwaar en beroep of over de andere dienstverlening van Elabo? Neemt u dan gerust contact met ons op.


Deel deze pagina:

gecertificeerde arbeidsdekundige geregeistreerde arbeidsdekundige arbeidsdeskundigen akc arbeid advies nvva

Kunnen wij u helpen? Bel ons op 085 - 040 72 00, of:

Contact Offerte aanvragen