Elabo werkt
met snelle
doorlooptijden

Elabo werkt
landelijk

Elabo werkt
doelgericht

Elabo werkt
samen

Elabo werkt
onafhankelijk

Elabo - Arbeidsdeskundig onderzoek & integratie advies

Algemeen

WVP, WIA en WGA

Wet Verbetering Poortwachter (WVP), Wet Werk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA) en Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) hebben vaak ingrijpende gevolgen voor de betrokkenen. Elabo beschikt over alle benodigde deskundigheid op het gebied van  deze wetgeving en heeft dan ook veel werknemers, werkgevers, verzekeraars en volmachten van dienst kunnen zijn.

Wet Verbetering Poortwachter (WVP)

De Wet Verbetering Poortwachter (WVP) heeft nogal wat voeten in aarde gehad bij haar introductie. Met de inwerkingstelling van deze weet per 1 april 2002 wilde de overheid de instroom van mensen in de Wet Arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO) (inmiddels omgedoopt tot WIA) beperken. Zij heeft hiermee de verantwoordelijkheid voor het re-integreren van medewerkers naar ander werk voor een groot deel bij de werkgevers neergelegd. Werkgevers kregen hiermee een opdracht, waarvoor zij vaak niet over de nodige kennis beschikten.

Elabo heeft zich ontwikkeld tot vraagbaak op dit gebied en kan altijd adviseren.

Wet Werk en Inkomen Arbeidsvermogen (WIA)

Na twee jaar ziekte zijn er twee mogelijkheden voor de werknemer. Enerzijds is er de WGA voor wie nog gedeeltelijk kan werken. Kan de werknemer helemaal geen arbeid meer verrichten (100% arbeidsongeschikt), dan ontvangt hij een IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig en Duurzaam Arbeidsongeschikten). Beide regelingen vallen onder de WIA-uitkering.

Elabo is volledig op de hoogte van de rechten en plichten van zowel werkgever als werknemer. Wij kunnen u alles vertellen over de vervroegde WIA, WIA-keuring, de herkeuring of herbeoordeling WIA en bezwaar en beroep.

WGA-verzekering

Elabo kent ook alle ins en outs op het gebied van de Wet Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA - onderdeel van de WIA), en de WGA-verzekering*

Wij adviseren u graag over uw rechten en plichten.

Verantwoordelijkheid arbeidsongeschiktheid als eigenrisicodrager WGA of ZW
Zo kunt u ervoor kiezen eigenrisicodrager WGA of Ziektewet te worden. Dit betekent dat u zelf het risico draagt voor de eventuele arbeidsongeschiktheid van uw (ex-)werknemers.
Als WGA eigenrisicodrager heeft u het voordeel dat u een lagere premie betaalt voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het nadeel is dat u zelf de WGA-uitkering en de re-integratiekosten betaalt.

WGA-hiaatverzekering

Het risico verzekeren (het WGA-gat dichten) tegen fors inkomensverlies als gevolg van de WGA-uitkering kan met de WGA-hiaatverzekering. Kosten en consequenties bespreekt Elabo graag met u.

Met het inzetten van haar vakspecialistische kennis en ervaring kan Elabo de betrokken partijen onafhankelijk en professioneel adviseren, en beantwoordt al uw vragen over bovengenoemde wetgeving.

Spoor 1 re-integratie

Elabo adviseert bij de inspanningsverplichting van zowel werkgever als werknemer om aangepast werk binnen de eigen organisatie te vinden bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, ook wel spoor 1 re-integratie genoemd.

Privacy

Elabo waarborgt de privacy van haar klanten en onderschrijft de regels van het College Bescherming Persoonsgegevens. Wij staan dan ook geregistreerd bij het CBP onder meldingsnummer 1524597.


Deel deze pagina:

gecertificeerde arbeidsdekundige geregeistreerde arbeidsdekundige arbeidsdeskundigen akc arbeid advies nvva

Kunnen wij u helpen? Bel ons op 085 - 040 72 00, of:

Contact Offerte aanvragen