Elabo werkt
met snelle
doorlooptijden

Elabo werkt
landelijk

Elabo werkt
doelgericht

Elabo werkt
samen

Elabo werkt
onafhankelijk

Elabo - Arbeidsdeskundig onderzoek & integratie advies

Arbeidsdeskundig onderzoek

Arbeidsdeskundig onderzoek naar re-integratie mogelijkheden

Een arbeidsdeskundig onderzoek verschaft duidelijkheid over de re-integratie mogelijkheden van een zieke werknemer. Volgens de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) is elke werkgever verplicht om deze arbeidsmogelijkheden te onderzoeken. Ook de werknemer is verplicht om hieraan mee te werken.

Het arbeidsdeskundige onderzoek wordt veelal uitgevoerd als de medewerker langdurig ziek is en het onduidelijk is of de zieke werknemer het werk op termijn kan hervatten. Daarnaast kan het ook zinvol zijn om een arbeidsdeskundig advies aan te vragen bij kort(er) verzuim. In beide gevallen zal de arbeidsdeskundige een uitgebreid arbeidsdeskundig (AD) onderzoek uitvoeren en een rapportage inclusief re-integratie advies uitbrengen. Welke re-integratiemogelijkheden onderzocht moeten worden is afhankelijk van:

Spoor 1: AD-onderzoek naar re-integratie mogelijkheden bij eigen werkgever

Het arbeidsdeskundig advies geeft antwoord op de vraag of de medewerker in zijn eigen functie kan terugkeren (Spoor 1). Zo niet, dan onderzoekt de arbeidsdeskundige of er andere arbeidsmogelijkheden binnen het bedrijf zijn.

Spoor 2: AD-onderzoek naar de mogelijkheden bij andere werkgevers

Het arbeidsdeskundig onderzoek kijkt naar de vraag of de medewerker in zijn eigen functie kan terugkeren of dat er andere arbeidsmogelijkheden binnen het eigen bedrijf zijn (Spoor 1). Kunnen hier geen mogelijkheden voor gevonden worden dan zal het arbeidsdeskundige onderzoek verder kijken naar de mogelijkheden om te re-integreren bij andere werkgevers (spoor 2).

Wanneer laat u het arbeidsdeskundige onderzoek uitvoeren?

Wij adviseren om in de volgende situaties een (preventief) arbeidsdeskundig onderzoek uit te laten voeren:

 • De werknemer is (langdurig) ziek en kan de huidige werkzaamheden niet meer uitvoeren.
 • Er is sprake van ziekteverzuim en het is onduidelijk of de medewerker het werk op termijn weer kan oppakken.
 • De re-integratie mogelijkheden van de werknemer zijn onduidelijk, zowel tijdens als na het ziekteverzuim.
 • Het re-integratietraject van de medewerker verloopt niet naar wens.
 • Bij dreigend verzuim van de werknemer.
 • De medewerker ervaart steeds meer klachten of beperkingen.

Onafhankelijk arbeidsdeskundig advies van Elabo

Een arbeidsdeskundig advies richt zich op de arbeidsmogelijkheden van de zieke werknemer. De arbeidsdeskundige van Elabo verzorgt onafhankelijke adviezen, waarin oplossingen worden aangedragen voor zowel tijdens als na het ziekteverzuim. Na afronding van het onderzoek doet de arbeidsdeskundige aanbevelingen over de mogelijkheid om duurzaam terug te keren in de eigen of een nieuwe functie. Het doel van een arbeidsdeskundig onderzoek is om alle arbeidsmogelijkheden in kaart te brengen. Daarom richt het re-integratie advies zich niet alleen op de mogelijkheden bij de huidige werkgever (spoor 1), maar ook buiten de organisatie (spoor 2). 

Onze meerwaarde

Als onafhankelijk arbeidsdeskundig bureau voert Elabo jaarlijks minimaal 4000 onderzoeken en adviestrajecten uit. Waarom kiezen werknemers, werkgevers, verzekeraars en volmachten voor ons onderzoeksbureau? Wij geven u de belangrijkste redenen:

 • Korte doorlooptijden
 • Heldere re-integratie adviezen
 • Landelijk werkzaam
 • Uitgebreid netwerk van erkende arbeidsdeskundigen
 • Diepgaande en brede marktkennis
 • Thuis op het gebied van arbeidsrecht, waaronder WVP en Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA).

Waarom onze arbeidsdeskundige inschakelen?

De ervaren arbeidsdeskundigen van Elabo zijn in staat om snel kansen en obstakels in het re-integratietraject te ontdekken, een efficiënt en effectief re-integratie plan op te stellen en een (preventief) arbeidsdeskundig advies uit te brengen. Zelfs in de meest complexe omstandigheden zorgt de arbeidsdeskundige voor een helder en oplossingsgericht advies, waar alle partijen direct mee aan de slag kunnen. Sterker nog; bij 90% van de re-integratietrajecten wordt het arbeidsdeskundig onderzoek al binnen 4 weken afgerond.

Kosten van arbeidsdeskundig onderzoek en re-integratie advies

De kosten van een arbeidsdeskundig onderzoek zijn afhankelijk van de duur en opzet van het re-integratie traject, evenals de gekozen aanvullende adviestrajecten. Voor AD-onderzoeken in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter rekenen we een vast bedrag. Daarnaast kunt u ook via Elabo een heronderzoek door een arbeidsdeskundige laten uitvoeren. Hieronder vindt u een overzicht van de kosten van de meest aangevraagde onderzoeken:

 • Arbeidsdeskundig onderzoek in het kader van Wet verbetering poortwachter:
  1109,- (excl. BTW)
 • AD-heronderzoek:
  800,- (excl. BTW)
 • Arbeidsdeskundig advies
  858,- (excl. BTW)
 • Dossierscan bezwaar en beroep:
  298,- (excl. BTW)
 • Begeleiding WIA aanvraag
  Offerte (€149,- uurtarief, excl. BTW)

Direct een van onze arbeidsdeskundigen inschakelen?

Wilt u direct een arbeidsdeskundig onderzoek aanvragen? Vul dan ons offerteformulier in en u ontvangt van ons zo snel mogelijk een geheel vrijblijvende offerte. Heeft u nog vragen over onze dienstverlening op het gebied van arbeidsdeskundige onderzoeken? Neem dan gerust contact met ons op.


Deel deze pagina:

gecertificeerde arbeidsdekundige geregeistreerde arbeidsdekundige arbeidsdeskundigen akc arbeid advies nvva

Kunnen wij u helpen? Bel ons op 085 - 040 72 00, of:

Contact Offerte aanvragen